BCM Academy

BCM Academy is het toonaangevende Europese kennisinstituut voor Business Continuity & Crisis Management. BCM Academy ondersteunt organisaties bij ontwikkeling, implementatie en borging van het Business Continuity Management Systeem (BCMS) en Crisismanagement Systeem, levert de kennis om BCM in de organisatie mogelijk te maken en voorziet in de expertise die voor een succesvolle werking van BCM in de organisatie benodigd is.
 
BCM Academy biedt hoogwaardige dienstverlening op het gebied van Business Continuity ManagementCrisismanagement en IT Service Continuity Management. De Knowledge Tree voorziet in een volledig spectrum van opleidingen & trainingen voor organisatorische beleidsontwikkeling en competentie ontwikkeling voor de Business Continuity & Crisis Management professional. Kennis- en innovatie staan hierbinnen centraal.
 
BCM Academy voorziet in een breed scala aan Expert Diensten die organisaties ondersteunen en in staat stellen Business Continuity & Crisis Management succesvol (door) te ontwikkelen. Internationaal erkende kwaliteitscriteria zijn basis voor onze dienstverlening.
 
Certificering en accreditatie zijn onlosmakelijk verbonden met de onderscheidende kwalificatie van onze inzet voor zowel de individuele cliënt/deelnemer als organisaties. BCM Academy staat voor BCM, van Strategy-to-Execution. On time, above customer expectation.