BCM Academy

BCM Academy is het toonaangevende Europese kennisinstituut voor Business Continuity & Crisis Management. BCM Academy ondersteunt organisaties bij de invoering van Business Continuity & Crisismanagement, levert de kennis om BCM in de organisatie mogelijk te maken en voorziet in de expertise die voor een succesvolle invoering van BCM in de organisatie benodigd is. 
 
BCM Academy biedt hoogwaardige dienstverlening op het gebied van Business Continuity & Crisis Management. Opleidingen en trainingen behoren tot Educational Services, kennis- en competentieontwikkeling staan hierbinnen centraal. Alle diensten die organisaties ondersteunen en in staat stellen Business Continuity & Crisis Management succesvol (door) te ontwikkelen behoren tot Professional Services. Internationaal erkende kwaliteitscriteria zijn basis voor onze dienstverlening. 
 
Certificering en accreditatie zijn onlosmakelijk verbonden met de onderscheidende kwalificatie van onze inzet voor zowel de individuele cliënt/deelnemer als organisaties. BCM Academy staat voor BCM, van Strategy-to-Execution. 

Resultaten trends in BCM 2017-2019

3915493784_b955a9cd0d_o[1].jpg